לימודי רפואה - מאמרים


מכינות אוניברסטאיות וקבלה לרפואה

מכינה זה מסלול מסוים שנועד לשפר את סיכויי הקבלה לאוניברסיטה ע"י שיפור החלק של הבגרויות בחישוב הסכם.

יש להבדיל בין שני סוגי מכינות:
מכינות קדם אקדמיות - שהן בדרך כלל שייכות למכללות, והן בעצם סוג של קורסים לשיפור בגרויות, אבל בצורה מסודרת יותר, עם כל מה שמשתמע מלימודים במכללה. בסופו של דבר ניגשים לבחינות בגרות רגילות לחלוטין של משרד החינוך. ממוצע המכינה כאן לא מחליף את ממוצע הבגרויות בקבלה לרפואה. מתחשבים בממוצע הבגרויות המשופר.

 

מכינות אוניברסיטאיות - אלה מכינות ששייכות לאוניברסיטאות עצמן. 
המכינות שאיכשהו רלוונטיות לקבלה לרפואה הן באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון ובטכניון. המכינות האלה מחולקות למסלולים, כאשר כל מסלול מיועד לתחום אחר של לימודים באוניברסיטה. המסלולים הנפוצים הם: מדעים מדויקים/קדם הנדסה, מדעי החיים, מדעי הרוח/החברה. המסלולים הספציפיים משתנים ממכינה למכינה ואפשרות הבחירה של המקצועות הנלמדים במכינה גם היא משתנה ממכינה למכינה. אורך המכינות האלה הוא שנת לימודים אוניברסיטאית, כאשר בחלקן הלימודים מתחילים ומסתיימים לפני שנת הלימודים האוניברסיטאית על מנת להספיק להעביר את הציונים לקבלה לשנת הלימודים הבאה.
בקשר להחלפה של ממוצע הבגרות ע"י ממוצע המכינה, כאן זה תלוי איזו מכינה עושים ולאן רוצים להתקבל איתה. הסכם הקבלה היחיד הבטוח הוא בין תל אביב לעברית. ממוצע המכינה של תל אביב מחליף את ממוצע הבגרות גם בקבלה לתל אביב וגם בקבלה לעברית וכך גם עם ממוצע המכינה של העברית. בקשר לשאר המכינות והאוניברסיטאות, שום דבר לא בטוח. בבן גוריון בדרך כלל לא מחכים לציוני המכינה של תל אביב וירושלים, ולפי בירורים אחרונים איתם, הם גם לא מחשיבים את ממוצע המכינה כמחליף לממוצע הבגרות בקבלה לרפואה, גם לא בממוצע של המכינה שלהם. בטכניון לא מתחשבים בממוצע מכינה של אוניברסיטאות אחרות כמחליף לממוצע הבגרות, ואת ממוצע המכינה שלהם הם משקללים יחד עם ממוצע הבגרות בחישוב הסכם.
עלות של שנת מכינה נעה בין 12,000 ל15,000₪, כאשר הסכום המדויק משתנה משנה לשנה.

שימו לב: מכינה (מכל סוג שהוא) אינה מבטלת את הצורך בציון פסיכומטרי. הציונים שמשיגים במכינות השונות מחליפים אך ורק את ציוני הבגרות.

 

 

 


 

קצת פירוט על המכינות האוניברסיטאיות השונות:

 

 באופן כללי לגבי מכינות אוניברסיטאיות:

 

 

מכינות אלה מאוד קשות ואינטנסיביות. רמת המקצועות הנלמדים במכינות היא רמה הגבוהה מרמת הבגרויות של משרד החינוך, ומאוד קרובה או שווה לרמה של קורסים של שנה א' באוניברסיטה. בשל עובדות אלה, קשה יותר להוציא ציונים גבוהים במכינה מאשר בבגרויות של משרד החינוך, חסרון די בולט למי שרוצה להתקבל לרפואה. היתרון היחיד שיש למכינות בקבלה לרפואה הוא שבמידה ומצליחים להוציא ממוצע מספיק גבוה, שיפור החלק של הבגרויות בחישוב הסכם לוקח שנה אחת בלבד, כאשר שיפור בגרויות של משרד החינוך יכול לקחת שנה וחצי-שנתיים. הבעיה היא שממוצע המכינה לא מתקבל כמחליף לממוצע הבגרויות בכל אוניברסיטה, ובנוסף, ציון של כל מבחן במהלך המכינה צריך לשאוף ל-100, דבר שמאוד קשה ולפעמים בלתי אפשרי להשיג.

 

 

המכינה של תל אביב

במכינה זו המסלולים המאפשרים קבלה לרפואה הם מדעי החיים ומדעים מדויקים. במסלול מדעי החיים לומדים פיסיקה וכימיה שנחשבים בתור 3 יחידות לימוד, מתמטיקה שנחשב כ-4 יחידות לימוד, ובנוסף אנגלית, שכאן אפשר לבחור בין 4 ל-5 יחידות לימוד. במסלול של מדעים מדויקים לומדים פיסיקה שנחשב בתור 5 יחידות לימוד, מתמטיקה שנחשב ל-5 יחידות לימוד ואנגלית 4 או 5 יחידות לימוד. הלימודים במכינה מורכבים מהרצאות ותרגולים, כמו באוניברסיטה, אבל מצד שני, התלמידים מחולקים לכיתות קבועות, די בדומה לתיכון, והמערכת נקבעת על ידי המכינה עצמה ונשארת קבועה לכל אורך השנה. שנת הלימודים במכינה מחולקת לשני סמסטרים, והיא תואמת לשנה"ל באוניברסיטה. הלימודים דורשים נוכחות בשיעורים ויש לציין שלכל אורך השנה יש במכינה בחנים, תרגילים להגשה ומבחנים, שנחשבים ל-30% מהציון הסופי של כל מקצוע במכינה. לכל סמסטר יש בחינות אמצע סמסטר, ואין חופש לפני בחינות אלה. בין סמסטר א' לסמסטר ב' יש חודש חופשת בחינות. מבחני הגמר של המכינה נחשבים גם בתור בחינות בגרות. מבין המקצועות הנלמדים במכינה, ניתן לבחור על אילו מקצועות לדווח למשרד החינוך כבגרויות ועל אילו לא. הבחירה נעשית במהלך סמסטר א' של המכינה, באמצעות מילוי טופס.

מנסיוני האישי במכינה:
כמו בלימודים באוניברסיטה, גם במכינה יש מזכירות שעימן יש להתמודד על מנת לקבל שירותים שונים. היחס של המזכירות של המכינה מאוד הזכיר את היחס של המזכירות במרכז למרשם של האוניברסיטה. בנוסף, לפחות מהחוויה שלי ושל אחרים בכיתתי, חלק מהמרצים במכינה היו חסרי איכפתיות כלפי התלמידים, ולעיתים נראה שהם מקשים בכוונה. יש מתרגלים במכינה שאינם יודעים ללמד, ולא ניתן לעשות דבר על מנת שיחליפו אותם. זה גרם לכך שאת רובו המוחץ של החומר היה עלינו ללמוד לבד בבית או עם שיעורים פרטיים.
למכינה יש שירות מסובסד של שיעורים פרטיים המועברים על ידי בוגרי המכינה הלומדים באוניברסיטה. היתרון בשיעורים פרטיים אלו הוא שבוגרי המכינה מכירים את תכנית הלימודים הייחודית של המכינה במקצועות השונים ולכן יודעים לכוון את התלמידים לנקודות החשובות להבנה בכל מקצוע.
על מנת להתקבל לרפואה על סמך ממוצע המכינה, יש להוציא ממוצע מכינה של 98 לפחות, תלוי בפסיכומטרי. לנתונים מדויקים יותר, ניתן לחשב סכם לפי ממוצע מכינה באתר האוניברסיטה.
בזמן לימודיי במכינה, הדיון בקבלה של תלמידי מכינה היה בדיוק כמו הדיון בכל מועמד אחר, לא הייתה העדפה של תלמידי המכינה.בשנים קודמות, התקבלו לרפואה על סמך המכינה של תל אביב לא יותר משני אנשים בכל שנה, מתוך כמה עשרות שעשו את המכינה על מנת להתקבל לרפואה. מהמכינה של ת"א בשנה"ל תשס"ו לא התקבל אפילו אחד לרפואה בשנה"ל תשס"ז, ורק 2 קיבלו זימון למו"ר.
היום, לפי נתונים שהתקבלו מאוניברסיטת תל אביב, עדיפות ניתנת לתלמידי מכינה אם באמצעות בונוס 10 נק' תוספת לציון ההתאמה שניתן בשנתיים האחרונות או בשיטה חדשה שתונהג משנה הבאה. בשלוש השנים האחרונות התקבלו לרפואה על סמך המכינה של תל אביב שנים שלושה אנשים בכל שנה, מתוך כ-12-15 תלמידים בכל שנה שעשו את המכינה במטרה להתקבל לרפואה.

 

מידע נוסף על המכינה ניתן למצוא באתר המכינה: www.tau.ac.il/mechina
  

 

המכינה של האוניברסיטה העברית

 

המכינה של האוניברסיטה העברית היא המכינה היחידה הנותנת סיכוי ריאלי לקבלה לרפואה, אבל רק ממסלול קדם הנדסה (בשל הבונוסים המוגברים שמקבלים במסלול זה) ורק לרפואה באוניברסיטה העברית. גם הלימודים במכינה זו הם קשים ואינטנסיביים, אבל כאן מקבלים יותר תמיכה מסגל המכינה, מכל הבחינות.  המורים במכינה מאוד עוזרים ותומכים, וישבו עם כל תלמיד שיבקש, עד שיבין את החומר וידע אותו על בוריו. בשעות אחה"צ המורים של המכינה נותנים שיעורי עזר ללא כל תשלום. היחס הכללי של סגל המכינה לתלמידים הוא מאוד חם, ודלת ההנהלה והיועצות של המכינה פתוחה לכל תלמיד.

 

שנת הלימודים במכינה מקבילה לשנת הלימודים האוניברסיטאית, וגם כאן יש מבחנים, בחנים ותרגילים להגשה שהציונים שלהם נחשבים בציון הסופי של כל מקצוע. מערכת השעות של המכינה של העברית יותר גמישה מזו של המכינה של תל אביב. כאן אנגלית ומתמטיקה הם לימודי חובה, ובנוסף יש לבחור מקצוע מורחב אחד מתוך כמה אפשרויות, תלוי באיזה מסלול לומדים.

 

גם במכינה זו, על מנת להתקבל ללימודי רפואה, יש להוציא ציונים השואפים ל-100. למרות זאת, למכינה זו יש יתרון, מאחר ובמסלול קדם הנדסה מקבלים בונוסים מאוד גבוהים, מה שמגביר את סיכויי הקבלה. בשנתיים האחרונות התקבלו לרפואה בעברית כ10 בוגרים של המכינה של העברית בכל שנה.

 

פרטים נוספים על המכינה ניתן למצוא באתר המכינה: http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=154

 

 

המכינה של בן גוריון

 

בעיקרון, המכינה של אוניברסיטת בן גוריון אינה מיועדת למי שרוצה ללמוד רפואה. ממוצע המכינה אינו מחליף את ממוצע הבגרות, אלא מקצועות המכינה נחשבים בתור שיפור או השלמת בגרויות בלבד. גם כאן המכינה די קשה ואינטנסיבית, ורמת המקצועות הנלמדים בה גבוהה מזו של הבגרויות של משרד החינוך.

 

מידע נוסף על מכינה זו ניתן למצוא באתר: http://w3.bgu.ac.il/pre/pages/index.asp

 

 

מכינת הטכניון

 

בדומה למכינה של בן גוריון, גם ממוצע המכינה של הטכניון אינו מחליף את ממוצע הבגרויות בקבלה לרפואה, אך בשונה מבן גוריון, הוא כן מהווה פקטור בחישוב הסכם. נעשה ממוצע בינו לבין ממוצע הבגרות, ואם הממוצע הזה גדול מממוצע הבגרות, הוא זה שנלקח בחשבון. המקצועות הנלמדים במכינה הם מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית. ציוני הבגרות המושגים במהלך הלימודים במכינה מוכרים ומועברים למשרד החינוך להשלמה ושיפור הבגרות. ישנם בוגרים של מכינת הטכניון שלומדים כיום רפואה בטכניון, כך שהעניין אינו בלתי אפשרי לחלוטין.

 

מידע נוסף על המכינה ניתן למצוא באתר: http://www.mechina.technion.ac.il/he/mechina/index.html

 

 

לסיכום

 

מכינה אוניברסיטאית לא צריכה להיות הפתרון הראשון אליו פונים כאשר רוצים לשפר את סיכויי הקבלה לרפואה. מכינה אוניברסיטאית יכולה לעזור בקבלה לרפואה במקרים מאוד מסוימים, כאשר שיפור של בגרויות במכונים פרטיים או במכינות של מכללות ידרוש יותר משנתיים של השקעה ו/או יעלה הרבה יותר מהעלות של שנת המכינה. לעיתים, גם במקרים אלה, עדיף לא לפנות למכינה, אלא להתחיל לימודים במקצוע אחר ולנסות להתקבל לרפואה על סמך הממוצע האקדמי ופסיכומטרי, אבל זה כבר סיפור אחר.

 

 

אם בכל זאת החלטת ללמוד במכינה על מנת להתקבל לרפואה, חשוב לשמור על הכללים הבאים:

 

     בשום פנים ואופן לא לעשות פסיכומטרי תוך כדי המכינה. המכינה מספיק תובענית וקשה גם בלי לימודים נוספים. בנוסף, כאשר לומדים לפסיכומטרי, לימודים אחרים רק מפריעים בדרך כלל.

 

     להשתדל שלא לעבוד תוך כדי המכינה. אפשר לעבוד בעבודה של כ10 שעות בשבוע, אבל לא יותר מזה.

 

     הכינו את עצמכם לשנה מאוד קשה ואינטנסיבית, של רדיפה אחרי ציונים.

 

     אל תוותרו על שום דבר. שפרו כל ציון שיש לכם אפשרות לשפר, אם הציון הוא מתחת ל95. אחרי שתסתיים המכינה לא תהיה לכם הזדמנות נוספת לשיפור הציונים.

 

 

מידע נוסף ויותר מפורט על מכינות תוכלו למצוא בקומונה של מכינות קדם אקדמיות כאן בתפוז: http://www.tapuz.co.il/Communa/userCommunaMsges.asp?CommunaId=3929

 

 

שיהיה בהצלחה לכולם

blogTV Live
Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ