זכויות ומגבלות (נכים) - מאמרים


רכישת רכב לנכים בחברות הליסינג


הודעה לעיתונות מטעם ועדה מיוחדת לפניות הציבור
גירסת הדפסה

רכישת רכב לנכים בחברות הליסינג

התפרסמה בתאריך: 08/06/2010

1. פניות ציבור לגבי רכישת רכב לנכים, מוגבלי ניידות, בחברות ליסינג.
2. החזר תשלום אגרת רישוי לנכה, בעל תו נכה, שבבעלותו רכב שנרכש בשיטת ליסינג מימוני.

הוועדה לפניות הציבור קיימה היום ישיבת וועדה בנושא רכישת רכב לנכים בחברות ליסינג ובנושא החזר תשלום אגרת רישוי לנכה בעל רכב שנרכש בשיטת ליסינג מימוני.
הישיבה התקיימה בעקבות פניות שהגיעו לוועדה, מהן עולה כי נכים שרכשו רכב בשיטת הליסינג המימוני, אינם זכאים להחזר, עבור אגרת רישוי הרכב ששילמו, היות והרכב אינו רשום על שמם ואף על פי שהרכב בעל תו נכה והם משלמים את כל ההוצאות עליו. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי אינו מעניק הטבות לנכים המעוניינים לרכוש רכב בשיטת הליסינג מימוני, היות והרכב רשום על שם החברה ולא על שמם.

יו”ר הוועדה, ח”כ אורי מקלב, ציין כי מטרת הישיבה איננה להרע את תנאיהם של הנכים הקשים מעל 80%, המקבלים הלוואות עומדות – מענקים על רוב סכום הרכב. המטרה היא לא להחליף את השיטה הקיימת אלא, לשפר ולהרחיב את היריעה גם לאותם נכים שמקבלים השתתפות קטנה במימון הרכב, לעומת נכים להם הוגדרה הנכות מתחת ל80% ואין בידיהם את הסכום הראשוני, הגבוה, הנדרש לרכישת רכב חדש, על מנת שגם אלו יוכלו להנות מרכב זה, בתשלומים שיכולים לעמוד בהם.
לדבריו, היום שוק רכבי הליסינג התרחב מאוד ולפיכך, יש לשנות את המדיניות שקיימת ולהתאים אותה למציאות הנוכחית. ”עלינו להתאים את עצמנו לעידן שבו אנחנו חיים שבו חברות הליסינג ועסקאות הליסינג הן חלק בלתי נפרד משוק הרכב. כולם התקדמו ורק הנכים נשארו מאחור לא נשארת בידיהם הזכות לרכוש רכבים בשיטת הליסינג” ציין.
לדברי ח”כ מקלב , אדם הבוחר לרכוש רכב בשיטת הליסינג, הוא אדם שאין בידו את הסכום המלא הדרוש לרכישת רכב. בגלל מגבלות התקציב, המדינה מקשה עליו יותר וכך אותם חלשים ”לוקים כפליים”- גם אין בידם לפרנס את עצמם וגם הם אינם יכולים לממן רכב.
”לא יעלה על הדעת כי המדינה לא תאפשר את הרחבת האפשרות לנכים, לרכישת רכב בשיטת הליסינג, וזאת כדי שלא יתווספו נכים שיקבלו החזר- מצב שיגדיל את התקציב. רכישת רכב לנכים מתחת ל80% כיום, היא רק לאמידים שבניהם” אמר.
ח”כ מקלב הציע למוסד לביטוח הלאומי, ליצור חוזה שיעיד כי על אף שהרכב רשום על שם חברת הליסינג , הנכה נושא בהוצאות הרכב וזכאי לקבלת החזר. ”כך ימנע החשש של המוסד לביטוח לאומי שמא חברות הליסינג ינצלו את המצב ו'יעשו' כסף על חשבון הנכה והמדינה” אמר.

הפונה שפנה לוועדה , נכה ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, בעל 60% נכות, ציין כי על מנת לרכוש רכב חדש עליו לגייס סכום כסף ראשוני גבוה מאוד, וזאת על מנת ליהנות מפטור מהמכס שהוא זכאי לו. ”מי שאין לו סכום ראשוני גבוה לא יכול לרכוש רכב, גם אם הזכות מגיעה לו” ציין.
הפונה ביקש לאפשר לנכים כדוגמתו, לרכוש רכב בשיטת הליסינג המימוני, מבלי שתפגענה זכויותיהם, והם יהיו זכאים להלוואה העומדת, כפי שזכאים הנכים האחרים המוגבלים בניידות.

פניה נוספת שהגיעה לועדה התייחסה לסוגית החזר תשלום אגרת הרישוי על ידי משרד התחבורה ברכבים שנרכשו בשיטת הליסינג המימוני. מדובר במקרה של משפחה שיש להם ילד נכה, בעלי תו נכה שלא קבלו החזר עבור אגרת הרישוי ששילמו, כי הרכב נרכש בשיטת הליסינג.

פונה נוסף ,שפנה לועדה בנושא החזר הלוואה עומדת, ציין כי נדרש להחזיר את יתרת ההלוואה העומדת עבור הרכב שרכש, בעקבות פטירת בנו הנכה. לדברי הפונה, הוא נדרש להציג צו ירושה על מנת שיוכל למכור את הרכב. ”מדובר כאן באפליה בין בני זוג לבין ילדים- כשנפטר אחד מבני הזוג אין צורך בצו ירושה והמכירה מתבצעת במהירות ואילו כשנפטר ילד צריך להוציא צו ירושה- דבר שמעכב, מסרבל וגורם אף לנזק כספי בגלל אובדן ערך הרכב והזמן עד להמצאת צו הירושה” אמר.

מר אבנר עורקבי, יו”ר ארגון אהב”ה- ארגון הנכים המיוחד, ציין בישיבה כי המוסד לביטוח לאומי צריך להעניק קצבת ניידות גם לנכים הרוצים לרכוש רכב בשיטת הליסינג התפעולי שהרי הרוכש בשיטה זו, משלם לחברת הליסינג ובנוסף הוצאות הדלק חלות עליו. לפיכך אין כל הגיון למנוע את הקצבה ממנו.


נציגי חברות הליסינג שנכחו בוועדה ציינו כי יש יתרונות לרכישת רכב דרך חברת ליסינג. למשל, תנאי המימון, שירותי ביטוח זולים יותר וכן אין צורך להתעסק עם מכירת הרכב.
מרבית הנציגים ציינו כי במידה ותפתח האופציה בפני הנכים, מוגבלי הניידות, לרכוש רכבים באמצעות חברות הליסינג, מרביתן יוכלו לעמוד בכך, כולל אספקת ואנים המותאמים לנכים.
לדבריהם, שיטת הליסינג יכולה לתת עדיפות לדגמים מסוימים של רכבים במחירים אטרקטיביים יותר ממה שמוגבל הניידות יכול להשיג ב”חצר היבואן”.

מר חנן אהרון, סגן מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה, ציין כי לפי התקנות כיום, על מנת לקבל החזר עבור אגרת הרישוי הרכב צריך להיות רשום על שם הנכה או על שם בן זוגו, או על שמו של האפוטרופוס שלו.
לדבריו, במשרד התחבורה מסכימים כי על התקנות להיות מותאמות למצב השוק היום- כלומר, לכך שיותר ויותר אנשים מעדיפים לרכוש רכב בשיטת הליסינג המימוני והרכב נרשם על שם החברה. לפיכך, הנכה אינו יכול לקבל את ההחזר המגיע לו.
לפיכך, במשרד התחבורה יפעלו על מנת לשנות את התקנות כדי שגם נכים שיבחרו לרכוש רכב בשיטת הליסינג המימוני יקבלו את ההחזר עבור אגרת הרישוי, כפי שמגיע להם.
כמו כן הסכים מר אהרון, לבדוק את הדרישה להמציא צו ירושה להורים שילדם הנכה נפטר, והם מבקשים למכור את הרכב ולהחזיר את ההלוואה העומדת.

הגב' לימור לוריא, מנהלת אגף נכויות במוסד לביטוח לאומי, ציינה כי במוסד לביטוח לאומי קיימים מקרים בודדים ביותר של אנשים שבחרו לבצע עסקאות ולרכוש רכב בשיטת הליסינג המימוני. המוסד לביטוח לאומי מסייע לנכים אלה באבזור הרכב ובהמשך קבלת הקצבה. לעומת זאת ברכישת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי, נשללת קצבת הניידות של הנכה ובעצם הוא אינו זכאי לשום הטבות.
הדרישה היום היא שהרכב יהיה רשום על שם הנכה.
”הסכם הניידות הנו מיושן וסבוך ולפתוח אותו מחדש זו בעיה גדולה”. ציינה הגב' לוריא.
עוד ציינה הגב' לוריא כי באופן כללי במוסד לביטוח לאומי לא מתנגדים לרכישת רכבים בשיטת הליסינג אולם יש צורך לבדוק הצעות. לדבריה ”הסכם הניידות הוא הסכם המתאים לעשירים. מי שיש לו סכום ראשוני יכול לרכוש רכב”. במידה ובמוסד לביטוח לאומי יאמצו את שיטת הליסינג המימוני, בנוסף לזכאי קצבת הניידות שהנם כ-29,000 יצטרפו עוד כ-15,000 נכים שיוכלו לרכוש רכב בשיטת הליסינג. שכן בהסכם הניידות הקיים היום, נכים אלה לא יכולים להרשות לעצמם לרכוש רכב היות ואין בידם את הסכום הגבוה הנדרש.

מר מיכה פרלמן ממשרד האוצר ציין כי המשרד תומך בהחזר אגרת הרישוי בשיטת הליסינג המימוני לנכים. לדבריו, המטרה היא שהנכה יקבל את ההחזר ולא חברת הליסינג.

בסיכום הישיבה, יו”ר הוועדה, ח”כ אורי מקלב:

1. פנה לנציגי המוסד לביטוח לאומי בבקשה לקיים ישיבה עם חברות הליסינג על מנת לגבש הצעה שתאפשר לנכים שמוגבלים בניידות, שיבחרו בכך, לממן רכישת רכב באמצעות שיטת ליסינג מימוני.
כמו כן ביקש לבדוק את האפשרות להמשיך לשלם קצבת ניידות לנכים הבוחרים לרכוש רכב בשיטת הליסינג התפעולי.

2. הודיע כי בכוונתו לפנות לשר התחבורה בבקשה לזרז את התהליך, לתיקון תקנה 272א כך שיתאפשר החזר אגרת רישוי לנכים שרכשו רכב בשיטת ליסינג מימוני וכן לפעול על מנת לשלם את החזר אגרת הרישוי גם לרוכשים רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
כמו כן, לדאוג לבטל את הדרישה להמצאת צו ירושה להורים, בעקבות פטירת ילד נכה על מנת שיוכלו למכור רכב ולהחזיר את ההלוואה העומדת.

3. הודיע כי בכוונת הוועדה לקיים ישיבת מעקב בנושא.
© זכויות שמורות לכנסת ישראל
blogTV Live
Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ