Bad Request (Invalid Hostname)


צופים - מאמרים


פעולת קיץ

רקע:
זוהי הפעולה השנייה של הגדוד בצופים, אך היכרות הראשונה עם המדריך.
הם מתרגשים לקראת הפעולה, לא יודעים למה לצפות ומקווים להנות...

צידוק ערכי:
+ נטפח חיים קבוצתיים בחברה.
+ נחנך לערכי חברות ורעות.

מטרות:
+ שהחניכים ייהנו בפעולה, ושיישאר להם "טעם של עוד" לקראת הפעולות ה ה ה הבאות.
+ שהחניכים יכירו את המדריך, יילמדו להעריך ולכבד אותו וימצאו איתו שפה ההמשותפת.

מהלך הפעולה:
חלק א´: משחקי היכרות.
שמות מאכלי קיץ, כפיות גלידה, קזבובו קצפת, ´שמות´ אבטיח. כ25 דקות.
חלק ב´: תחרויות מאכלי קיץ...
החניכים ייתחלקו לשתי קבוצות וייתחרו במשימות שונות הקשורות למאכלי קיץ.
1. מי מחזיק קרח ביד/בפה יותר זמן. כ5 דקות.
2. איזו קבוצה גומרת ראשונה אבטיח. כ5 דקות.
3. ילד עם עיניים מכוסות צריך לנחש אילו פירות הוא אוכל. כ10 דקות.
5. משחק המלפפון עם אבטיח. כ7 דקות.
6. להאכיל אחד את השני דני עם עיניים מכוסות. כ7 דקות.
7. "לקשור" את כל הקבוצה עם שקית קרח (שאנחנו נקפיא). כ10 דקות.
8. להוציא ענבים מתוך קערה מלאה גואש או קרח. כ5 דקות.
9. מצא את המטמון: החניכים מקבלים פתק שמכוון אותם למקום כלשהו בשבט שם הם צריכים למצוא כל פעם מאכל קיץ אחר (שזיף, מלון, אבטיח...) ופתק + הכוון לתחנה הבאה (5 תחנות). בתחנה האחרונה יימצאו מלא ארטיקים ובקבוקי קולה קרה... כ15 דקות.
חלק ג´: משחקי סיום: כ15 דקות.

מימוש מטרות:
+ ע"י העברת מתודה מעניינת ומושכת החניכים ייהנו בפעולה ויגיעו לפעולות הבאות.

רשימת ציוד:
+ כ200 כפיות חד פעמיות.
+ 4 קופסאות גלידה גדולות.
+ 4 בקבוקי (ספריי) קצפת.
+ 8 אבטיחים.
+ 8 שקיות קרח.
+ הרבה גלידות קטנות בטעמים שונים.
+ הרבה פירות: אפרסקים, שזיפים, ענבים, מלונים, משמשים וכו´...
+ 8 דני.
+ חוטי שמשון.
+ 4 קערות.
+ המון גואש.
+ בריסטולים.
+ לורדים.
+ 8 בקבוקי קולה.
+ 80-90 ארטיקי קר
ח.
+ 4 צידניות עם קרחונים.
+ 4 שקיות מיים קפואות.
+ ארבעה זוגות מיספריים

להוסיף איזה משהו על המדריך, אולי כל קבוצה שמנצחת מקבלת חלק של פאזל, או פשרט כל שהוא על המדריך והמטרה היא להרכיב פאזל שלם או סיפור שלם על המדריך.
blogTV Live

Bad Request (Invalid Hostname)