עזרה בלימודים ושיעורי בית - מאמרים


שמואל א´ פרק כח´

שאול ובעלת האוב( שמואל א´ פרק כח´)

הליכתו של שאול לבעלת האוב היא מרגעי השפל בחייו של שאול, "הבחור הטוב", שנועד למלכות, כיצד הגיע לשפל המדרגה, מה מביא אותו למצב טרגי כזה של פני לבעלת האוב שכנגדה וכנגד כמותה הוא הוציא צו חיסול ואיסור ( פס´ 4 ).
שאלה: האם צדק שאול בהתנהגות זאת, האם צדק שמואל שהודיע לשאול שהוא עתיד לנחול מוות?

האקספוזיציה בפרק כח´ מזכירה לנו 2 עניינים:

א. את מות שמואל- משמעותו אין לשאול נבוא שאיתו הוא יכול להתייעץ וממנו לקבל הדרכה
והנחיות.

ב. שאול הסיר את האובות והידעונים ובכל זאת פונה אליהם בלית ברירה.

החוקים בוויקרא ובדברים רואים באוב ובידעונים מעשי קסם וכישוף המנוגדים לאמונה היהודית. הם מכונים "תועבות הגויים", עלולים לטמא את הארץ ואת העם, דינם של בעלי האוב הוא מוות.
האיסור על פעולת האוב והידעונים ע"י שאול אינו מציג אותו באור חיובי מאחר ששאול מפר את האיסור שהוא עצמו גוזר, שאול מוצג כחסר יציבות.
אפשר ללמוד מכך עד כמה הוא היה נואש, שהוא נאלץ לפעול נגד עקרונותיו.
הכתוב מתאר את חרדת שאול לפני הקרבות, החוזרת בסיפורים השונים:

א. בקרב המחמש תואר שאול כחרד מפני התפזרות הצבא ועל כך הוא ממהר להקריב קורבן
בטרם הגיע שמואל.

ב. בקרב עמק האלה שוב מתואר שאול כחרד: "וישמע שאול בכל ישראל לדברי הפלשתי
ויחתו ויראו מאוד" (יז פס´ 11 ).

ג. במקרה שלנו: "וירא שאול את מחנה הפלשתי וירא ויחרד ליבו מאוד" ( כח´, פס´ 5 ).

המספר מבליט צדדים של חולשתו. מגמתו היא להצדיק את הסרת שאול מהמלוכה, והעברתה לדוד.
"וישאל שאול בה´ ולא ענה הוא" (כח´, 6).
הכתוב מפרט את דרכי השאילה שאותם ניסה שאול: חלומות, האורים, הנביאים, וכל באמצעים נחסמו בפני שאול. שאול אינו יודע ואינו מוכן לוותר על השאילה בה´ טרם יצא לקרב. הוא מוכן להתעלם ממה שהוא יודע, ובכל זאת הוא חוזר ומנסה בלית ברירה, הוא מבקש להעלות את שמואל באוב.
לדעת המחבר מלך אינו צריך להישבר ואילו מה. אין הוא רשאי לפעול נגד המדיניות הגמורה.
הצעד שבו נקט היה מנוגד לעיקרי האמונה שמכוחה נמשך למלך. הוא מסכן את עצמו בעונש המגיע לו על הדרישה אל המתים.
blogTV Live
Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ