תרבות הלאדינו - מאמרים


נכד ראשון - הציפיה, ברכות להולדתו

23/6/02
נו דמאנדש קה טנטו לו אסטו אספרנדו / RORGAD
מי איז´ו יא אס דה 36 אניוס אי סה קזו סולו אל אוטרו אניו, אי אגורה לה מוז´ר אסטה פרניאדה, אי פארא מי אס מוי דה לא גאנה פור קה אמי מפלאזה מונצ´ו קריאטוראס, ארה גננת 13 אניוס.

מאדם רוזה:  ארסיבידו כסיאה......
אי קון מזל אי מונצו´ סנדה.....אמן
שהייה במזל טוב ..אמן

רותי ב.:  אי-א-מי מי פלאזה מונצ´ו קריאטוראס,  מי איזו אז 32, אי יא-סטה קאזאדו 2 אניוס,
אי-דיינדה נו-אל חבּר די "סטאר פריניינדוס" אור די-פנסאר א-אזר קריאטורס.
ל-אולטימה וס קי דימנדי א-לוס קריאוס קוואנדו מי ואנא-טרייר אינייטוס, מי דישרון, "סי-קאריס אינייטוס, אזי-לוס טו...." אי לוּ איזי.... אנסינה מי-´בן-פורת´, ....
אגורה יא-סי-סֵרו אסטה פבריקה..... (בית חרושת...).


רשל:  שיהיה במזל-קון מונצ´ה סלו אי אלגריה
יו טנגו טרס (3) איניטס שיהיו בריאות, אס אונה קוזה מוי ארמוזו,
הקוו דה טודוס (מאחלת לכולם)


מהולנד, 6/9/2002:
אסקריביינדו דה לה הולנדיה, ב'ינה א ב'ר א מי אינייטו, אי קואלו קה ב'וס דיגה בנדיצ´ו אל דיו, דה לה גראסיוזורה אי דה לה דולסורה , אך בואן דיו מונצ´אס גראציאס פור אל בואן רגאלו קה ממאנדטס פור אל מואבו אניו.

מהולנד, 7/9/2002:  אקי אסטו אן לה הולנדיה, מסניפה את הנכד של, כבר מכורה לריח, ונראה לי שאני חוטפת אותו ומביאה אותו לישראל, סתאאאאאם, אבל משהו אדיר, הקטנצ´יק הזה, מי שכבר סבתא מכירה את ההרגשה, אקי אי לוביה, אי נו ספואדה סאליר א קאמינאר, קואנדו ב'ו אב'יניר א ישראל ב'וס ב'ה אקונטאר מונצ´אס קוזאס. עוד מה- 7/9/2002:
ב'ינה אגורה דה פאסיאה אן אמסטרדאם, אסטובי אן אל "סנטר" אי אייה ב'ידה אל פאלאסיו דה לה ריינה, אל תחנת רכבת, אי לה קאלג´ה דה לאס פוטאנאס, מה גוסטי אי מה ראי מונצ´ו, דספואס אספרימוס אה לאס קואטרודסה לה טאדרה אי אמפסו לה תהלוכת הפרחים, אגורה אי אן אמסטרדאם תערוכת פרחים קה סה אזה אונה ב'ס אן דיאס אניוס, מממששששהההההו מדהים, פקאדו נו א ב'ר, ב'וס ב'ו א טראייר לאס אסטאמפאס, לו איזה אן פילמו, ארמוזורה בינדיצ´ו אל דיו אי א מי אנייטו קה מאיזו ב'ניר א אמסטרדאם אן אסטה טיימפו אי ב'ר קוזה טאן אספסיאל, טודו מוי קארו, דה מרקאר נאדה,  אן ישראל אס מאס באראטו, אגורה אאיר פארא אסנטאר אלאדו דה מי אינייטו חג שמח לכולם.

8/9/2002
לה הולנדיה, אקי אסטו קון מי אנייטו אל מאס דולסה דה אל מונדו, אוי מב'ו אאיר א ב'ר לה תערוכת הפרחים, א לה טאדדרה ב'וס ב'א א קונטאר קומו אסטאבה, סולו קה נו איגה לוב'יה, פורקה אייר מוס איזימוס טרושאנה.

9/9/2002
אוי אסטובי אן "תערוכת הפרחים" אן אונה סיבדה סרקה דה אל אירופוארטו, אי אס לוגר מוי גרנדה, מאס קה 90 לוגארס דה כדורגל,  טאנטו גרנדה, אביה איה מונצ´אס רוזאס, אנסבראדאס, אי טמיין מונצ´וס ארבולס אספסיאל, יו מטי טודו אן פילמו, אי קואנדו ב'ו אביניר א ישראל ב'וס ב'ו אאינביטאר אי ב'וס ב'ו אמוסטראר טודו, אי אגורה פור מי אנייטו, קה אס אל מאס ארמוזו אי דולסה דה אל מונדו, . גואדראדו דה אינאראח אמאניאנה סה ב'ה אזר אל ברית, אי אסטה און פוקו יוראנדו, אמה אס פדוזו,  דיה אנטרו אסטה פדאנדו, אסטו אס פארא אוי, נוצ´אדה בואנה 

רותי ב.:  קי פאסי טודו בואנו אל ברית, אי קי נו לי דוגאלה מונצ´ו...   גוזאטי די לה דולסורה די טו אינייטו.... אִי די לאס רוזאס אין הולנדיה.  סקריבימוס קומו אסטס פאסאנדו אַאִי.....

Sarika:  אין לה אורה בואנה קה פאסה אל ברית.
קה סטאס דיזיינדו - אל בבה  אז פדוזו  
אה דיו מיו סליו "פלצן"  
ועכשיו ברצינות - מה הפלא שהבונבוניקו  בוכה,  כנראה
שיש לו גזים ולכן הוא נופח - שיהיה לו לבריאות 

gingit1:   אה לה אורה בואנה, ותעבירי את הברכה לחמוד הקטן  

תשעה חודשים היה לך חם, טוב ונוח,
מה הפלא כשיצאת התחשק לך לצרוח,
אז היום יש עוד מכשול אחד שאתה צריך לצלוח
ואז אנחנו מבטיחים שניתן לך מנוח...

ולמשפחה המאושרת
מזל טוב, על הרך המתוק,
שהביא לחייכם כל כך הרבה שמחה וצחוק,
אין חוויה גדולה מלגדל תינוק,
במיוחד בלילות, כשהוא מסרב לשתוק.

אז מכולנו, ביום המאושר שלכם
נביע השתתפות בשמחתכם,
מכל ליבנו לברככם,
על התוספת המקסימה למשפחתכם.

מזל טוב
שנה טובה
וגמר חתימה טובה

10/9/2002:   קרידוס אמיגוס, אקי אן לה הולנדיה מוי ארמוזו אב'ר (מזג אויר נפלא) אן ב'סס אי לוביה, אמה עשרים ושתיים-ושלוש מעלות אס אב'ר בואנו, אן ישראל אסטה קאלור? קה אל דיו קה ב'וס גואדרה אן אל טאני, קה סייגה קולאי לביינו, אוי איזימוס אל ברית דה מי אנייטו, אסטה פאסיונוזו אמה בואנה קריאטורה, אסטה יוראנדו אה לאס קייאדס, מיסקיניקו, אל מוהל ב'ינו אן טינו דה לה בלגיה, בנדיצ´אס מאנוס, אן ב'רדה קה אסטאבה קולאי, היידה אל ב'רמוס אן ישראל.12/9/2002 :  אקי אסטו אן לה הולנדיה, אייר קמיני אן לה צ´יקה סיבדה, טודו לו מטי אן פילמו, אי ב'וס ב'ו א מוסטראר אן ישראל טודו, אוי מב'ו אאיר א ב'ר און לוגאר דה פישקאדורס, אי א ב'יז´יטר ג´נטה אן לה הולנדיה קה סון מי אמיגוס. אקי אן לה טלויזיה נוצ´ה אנטרה אב'ייה פילמוס אי אבלאר סוברה דה לו קה פאסו אן אל אונזה דה ספטמבר, אי אקי אבלארון קון מונצ´ה ראב'יה סוברה דה אסטה קאדימסיס אולו קאדימסיס בין לאדן, קה אל דיו קה גואדרה. היידה דיאה בואנו א טודוס דה מי פארטה אן לה הולנדיה.
באותו יום מאוחר יותר -
אוי אסטובי אן און קאזאל (כפר) מוי מוי ארמוזו, משהו פסטורלי, לאס קאזאס לו קה פארסה קה לאס פינטארון, הבתים כאילו וצויירו, לאס גוארטאס מוי מיראדאס אי ארמוזאס, לאס ג´נטה קאלמאס, אי לאס מוג´רס וייז´אס קון ויסטידוס ספסיאל, אן אל מדיו דה אל קאזאל, און ארמוזו ריו, אי פישקאדורס אסטאמפי טודו,  בינדיצ´ו אל דיו דה לה ארמוזורה, אי לאס פרסונאס קה ויז´יטימוס מוי אמאבלה, אי קרינסיוזוס, קה קיירן מוי מונצ´ו אה לוס ג´ידיוס, אי אן דיאה דה אלחה ואן אזר אן לה איגליסיאה, "תפילה" פור מואסטרו פאיס. אי אגורה נוצ´אדה בואנה.איל אינייטיקו סה יאמה עומרי, קה אס מיב'ידה אן אראבו. 

13/9/2002:  אקי אסטו אן ישראל, יא טורני, און פוקו טריסטה פור קה דשי אייה אן לה הולנדיה א מיס קרידוס, ספסיאל א מי אנייטו, אסטאבה זור, אמה קואלו סי אזה?   המציאות קשה אבל קיימת, יש שתי ברירות, לבכות או לצחוק, אני מעדיפה לצחוק, שבת אלגרה חברים וירטואליים ואמיתיים שלי.


24/11/2002
רורגד הכניסה לפורום צילום של עמרי.  כולם כתבו כמה שהוא חמוד ודומה לסבתא רורגד..  

מואיס:  אס מוי ארמוזיקו, אטלדה און אז'יקו,  פור עינארח.  

אילה האחת:  בונבון, בלי עין הרע בונבוניקו דלה און    ממני

פיפיטה:  איזה חמוד !!
וכמה חבל שהם לא גרים בארץ , היית נהנת ממנו מקרוב
והוא היה נהנה מסבתא חמה ונהנה והבישולים והפינוקים.


4/12/2002 - בביקור של הנכד בארץ -
RORGAD:  אוח, קה דולסה אינייטו, מממשששששההההההווווו, בונבון    מיראדו קון דוס אסחואגראס, פורקה מי אלמוארה לו מירה מוי בואנה, אי אס לימפיה, אי נקוצ´רה,   אי טאמיין מה איז´ו לוס מאס דה לוס דיאס אסטה אן קאזה, פור קה טיינה לאבוראדורס,   אנסינה קה לה איודה מונצ´ו, אדה מאס טיינה אונה מוז´ר, קה לה אלימפיה לה קאזה,  אנסינה קה אל טיימפו אנטרו לו טיינה סולו פארא אל בבה, אי אנב'רדה קה סה ב'ה קה אסטה מיראדו בואנו, דימה אגורה סאלן "חכמים" דה לה טריפה דה לה מאדרה? סולו 3 מזס טיינה,  אי קואנדו לו ב'ידו אה אל פאדרה, לה אצ´ו לה מאנו קה לו טומה דה אנדה מי, נו מה קריי, קואלו סה ב'ה אזר אנטרון 3 מזס? אי טאמיין לה מטיירון קאלסאדיקוס, פארא בבה דה 3 מזס, אל קוסטום טאמיין ארה דה אונה קבוצה דה כדורגל, נו סה אל נומברה אמה קומה אונה פרסונה גראנדה. אי לאס קאריקאס קולוראדאס קולוראדאס, אי גודריקו גואדראדו דה אינאראח, קואלו קה ב'וס דיגה אסטו מוי קונטנטה ברוך השם.

פיפיטה:  לפי התיאורים שלך לפי התיאורים שלך ממש יש חשק לנשק תינוק, אני מאחלת לך בילוי נעים עם המשפחה ולפי התיאור את מאושרת עד השמיים, מגיע לך מעט אושר ושינוי אווירה (מג´וחה).   כל טוב.

Sarika:  אני שמחה בשבילך.  מי כמוני יודעת שזה האושר של החיים.
תהני מנכדך ומי יתן ויהיו לך עוד רבים וטובים כמוהו.חונה לרגע:  סיימפרה קסייאס קונטנטה, רורגאד.  טאן בואנו מה איזו מלדאר לוקה אסקריביטס!
(שתהיי תמיד מאושרת רורגאד, עשה לי טוב לקרוא את שכתבת)!
אי מונצ´ו מזל אי סנדאד אל בבה אי אה טודוס 
(מזל ובריאות לתינוק ולכולם)אסטרלו:  רגעים של אושר, זה כל כך מגיע לך!!!
מלדי לו קאסקריביטיס קון מונצ´ה אלגריה. קה טולב'ידיס
אונפוקו דל ג´וחה אי סוז אנסייאס.  

רותי ב.:  אונדה מוזוטרוס דיזיאן - גוואדרדו די אֶיְנַארַה
קי טה גוסטיס די אל, אי סאלוד אי אלגריה א טודוס 


29/12/2002 - RORGAD:   אי קואנטוס דיאס קה נו מה אסטו אינדו אל אצ´ו פורקה טנגו דולורס אן לוס "פרקים" דה לה לוביה קה אביה, אנטס קואנטוס מינוטוס מה מאנדו מה איז´ה לה גרנדה אסטאמפאס דה אל מוי מוי דולסה בביקו מי אינייטו, אי אן אל "מחשב" נו אי לוגאר פארא ב'ר נאדה דה טאנטו לו אסטו בזאנדו, סה טאפו טודו דה אל רוש (אודם) קה טנייה אן לה בוקה, קה מה סה אמפורטה, מה אסטו גוזאנדו גואדראדו דה איינאראח, אסטו מי אלמוארה נו מה ב'א אה טומאר, אקי פואדו בזארלו אל קאנטידאר קה קיירו, סי יא סה קה אס טריסטה נו בזארלו, אמה קואלו אזייה סי נו טניירה אל מחשב, אי קארייה קה לו אספרה אנטרונוס 3 מזס פ'ינה קה ב'אן אה ב'ניר פארא לה בודה דה מה איז´ה לה צ´יקה. אדה מאס לה אסקריבי אונה קאנטיקה אקי אסטה:                                                                               
הרבה שנים חיכיתי
לך אהוב שלי
הרבה שנים פיללתי
לראות אותך תינוק שלי                 
יום וליל ייחלתי
קיץ וחורף לא הרפתי
בסתו ובאביב
ביקשתי שתבוא כי כשתבוא,
אתן נשיקות, ואחבק חזק חזק,
ואמתין עד שתצחק, ותגיד
גם אני אוהב אותך.

angelici:  מקאיו ללגרימה דמלדאר, רורגד טודוס סב'אנה גרנדסאר דוספואס טב'אנה בוש'קאר,,
אסטה צ´יקו אטרונוס דוס אניוס אל ב'ה קוארר דטראס דלגראמאמה
למאדרה נו ב'ה פודר אפראלדו,, פסניה מקרידה פסנסיה,,,,
אי לקנטיאקה כסקריביטיס מטוקו אל קורסון,  מוי ארמוזו סקריביטיס...

Sarika:  רורגד, פרימרו סאנה קה סטאס... לה קאנטיגה קה סקריביטס אז דה אלמה אי דה קוראסון,
נו טרומפאס אל קוראסון קרידה, און דיאה לו ב'אס
בזאר אי אבראסר אה טו אנייטו קוואנטו קה קרס,
אי ב'אז אטנר מאז אינייטוס דה טוס איז´אס, לה קאזה
תסב'ה אינצ´יר דה אלגריה אי דה לוז.

אסטרלו:  טריסטה קאנטיקה. תרוגאמוס קה טו איז´ה כסב'ה קזאר אגורה, טב'ה טראייר
פרסטו אנטרון אינייטו קה ב'ייגאס אונפוקו דה נחת.

רותי ב.:  ריגשת אותי, רורגד... קי פאסין פרסטו אסטוס טרז מזיס, פ'ין קי לו ב'אזה ב'ר א טו אינייטו דולסי.
א ב'ר לאס אסטמפאס אַל מחשב אי פנסאר קי אסטה אלדו די מוזוס... אוחחחח, מי סאליירון לאס לאגרימאס

RORGAD:  זה עמרי בן שלושה וחצי חודשים (התמונה שבעגלה)

סניוריקה: אוז'ו מאלו קה נו לו טוקה.   הרבה נחת.

אסטרלו:  מתוקי.  Sarika:  קה בונבון     avielss:  בן פורת יוסף.   רותי ב.: דולסי,   גואדראדו דה אינאראח.

31/12/2002 - RORGAD:  אמאנייאנה אה לאס דוג´ה דה לה נוצ´ה אמפסה אניו מואבו, אי ג´נטה קה טיינן קון קן בזר, אי אי ג´נטה סוליקוס קומה מי קה נו טיינן קון קן בזאר,   אמה יו אסטה אניו טנגו קון קן בזארמה, קואלו ב'א אה אזר, אה לאס 11:55 ב'א אה אב'ריר אל "מחשב" אי אל "שומר מסך" מיו אס לה אסטאמפה דה מי אינייטו, אנסינה קה קואנדו סה ב'א אה אזר 12:00 יו לו ב'א אה בזאר אה מי קרידו, אי מה ב'א אה גוזאר לו קה פארסיה קה אסטה אלאדו דה מי, אלומאנקו טנגו אה קן בזאר, אי ג´נטה קה ני אסטו נו טיינן, אמרתי לכם פעם שאני תמיד אבל תמיד רואה רק את החצי כוס המלאה?

blogTV Live
Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ