איטלקית ותרבות איטליה - מאמרים


שיעור מס' 4 - יחיד רבים,זכר נקבה וכו'

שיעור 4

בשיעור זה נרחיב את ההסברים על הפיכת יחיד לרבים וגם את תווית הידוע ברבים, ונלמד אוצר מילים חדש.

רבים ורבות הסבר מורחב :

למדנו שכדי להפוך זכר ביחיד לזכר רבים עלינו להשמיט את סיומת הזכר o ולשים במקומה I, וכדי להפוך נקבה יחידה לנקבות רבות עלינו להשמיט את סיומת הנקבה a ולשים במקומה e .

דעו וקחו בחשבון ששינוי היחיד לרבים מחייב בשמירת  הצליל של החלק האחרון במילה.

 

לדוגמה :

המילה – collerico  שפירושה " חם מזג/רגזן / כעסן" ( תואר ) " מסתיימת בצליל ( שימו לב ) "קו". עכשיו נסו להפוך את המילה לרבים.

איזו בעיה עולה מהשמטת ה-o והוספת i   ?

כמו שכבר צויין בשיעור הראשון ( איך כותבים וקוראים איטלקית ) כאשר g או c באות לפני אותיות הניקוד e או i הן מיד משנות את טעמן – את צלילן, ולכן המילה collerico תהפוך ל-collerici ואז נקרא אותה כך : קולריצ'י ! אך זו היא טעות, משום שכשאנו משנים עצם או תואר מיחיד לרבים אנו חייבים לשמור את הצליל. אם ביחיד הצליל הוא "קו" אז גם ברבים ה-ק תישמר ותהפוך ל-קי ולא ל-צ'י. כדי למנוע את שינוי הצליל נישתמש באות החוצצת h ( ראה הסבר שיעור ראשון ).

Collerico   / Collerichi 

כך גם בצורת הנקבה : collerica  / colleriche

או למשל במילה mago שפירושה " מכשף/מאג ", המסתיימת בצליל גו. אנו חייבים לשמור על הצליל הזה בהפיכת המילה מיחד זכר לרבים זכר – הגו תהפוך ל-גי ולא לג'י :

Mago  / Maghi

או למשל במילה albergo  שפירושה "בית מלון " המסיימת בצליל גו. אנו חייבים לשמור על הצליל הזה בהפיכת המילה מיחיד זכר לרבים זכר – הגו תהפוך לגי ולא ל-ג'י.

Albergo/ alberghi

שימו לב למילה faccia פנים ( viso היא מילה נרדפת למילה פנים וגם volto  ). קיראו אותה. הצלילה שבה היא נגרמת הוא צ'ה ולא קה. אנו מתחייבים לשמור על הצליל של המילה . אם כך, איך נכתוב "פנים" ? רבים עושים טעות נפוצה – הם משמיטים את ה-a ומוסיפים במקומה e, כך : faccie, ואז אנו מקבלים מילה שנשמעת כך " פאצ'ייה ". הצליל לא נשמר נכון ! כאן צריכים להשמיט לא רק את ה-a אלא גם את ה-I ואז להוסיף e, כך :facce  ולקבל שימור צליל מלא ונכון.

תוכלו לזכור זאת גם כך :

מילים בנקבה יחידה שמסתיימות ב : gia או ב-cia יהפכו ברבים ל-ge או ל- ce.

שימו לב למילה ufficio שפירושה : " משרד". קיראו גם אותה. איך נשמע הצלילה בה היא נגמרת ?

הצליל הוא צ'ו ( cio ) ולא קו. אם כך, איך נכתוב משרדים  ? כל שצריך לעשות במילים מסוג זה להשמיט את ה-o כדי לשמור על צליל המילה – צ'ו יהפך ל-צ'י , כך :

Ufficio = uffici

ולא  ( טעות נפוצה )

Ufficio = ufficii

דוגמה נוספת : המילה lancio שפירושה " זריקה, הטלה ( של חפץ כמו כדור ) ". נשמיט את ה-o כדי לקבל שימור צליל מלא ונכון.Lancio / lanci זריקה / זריקות ( כדור ).

תוכלו לזכור זאת גם כך :

מילים בזכר יחיד המסיימים ב: cio או gio יהפכו ברברים ל-ci או gi.

שמות חריגים

השפה האיטלקית ביחס לשפות אחרות ( לצרפתית  או לגרמנית למשל ) שומרת על קביעות. היא אינה "אוהבת לחרוג מהכללים" ולכן תמצאו מספר קטן ברשימת "היוצאים מן הכלל ".

ישנן צורות יחיד שצורת הרבים שלהן שונה, ומה שלמדנו עד כה לא חל עליהן. כדי לדעת מילים אלה יש לשננן  בעל פה.

נקבה

זכר

Attrice  ( שחקנית )

Attore ( שחקן )

Scrittrice ( כותבת )

Scrittore ( כותב )

Pittrice  ( צבעית )

Pittore ( צבע )

Imperatrice ( קיסרית )

Imperatore ( קיסר של אימפריה )

Direttrice מנהלת

Direttore מנהל

Dottoressa דוקטורית

Dottore דוקטור

Presidentessa ( נשיאה )

Presidente ( נשיא )

Poetessa ( משוררת )

Poeta ( משורר )

Avvocatessa ( עורכת דין )

Avvocato ( עורך דין )

Professoressa ( מורה, פרופסורית )

Professore ( מורה, פרופסור )

Studentessa ( תלמידה, סטודנטית )

Studente ( תלמיד, סטודנט )


מילים חריגות  נוספות :

Amico  - חבר תהפוך ל-Amici ולא תשמור על הצליל שלה, בעוד שבצורת הנקבה :

 Amica חברה תפהוך ל-amiche   המילה כן תשמור על הצליל שלה.

Medico רופא תהפוך ל-medici ולא תשמור על הצליל שלה, בעוד בצורת נקבה :

Meidca תפהוך ל-mediche וכן תשמור על הצליל שלה.

Occhiali משקפיים אין לה צורת יחיד.

Re מלך או מלכים. צורה אחת לציון רבים או יחיד.

כל מילה שנגרמת ב-a ומעלה accento היא נקבה ואין לה צורת רבים שונה, למשל :

Città – עיר /ערים

La Città  העיר

Le Città הערים

הרבים של uomo יהיו uomini גברים ( שימו לב להבדל בהגיה בין uomo גבר/איש לבין omo  "הומו" שזה קיצור למילה omosessuale הומסקסואל ).

un una uno

בשיעורים קודמים למדנו על התוויות המסתמנות   לזכרun ו-una לנקבה. בהערות ניזכרה התווית uno ונאמר, שהיא תלומד בשיעור מאוחר יותר. ובכן, מתי יש לשים uno ?

Uno היא התווית לזכר יחיד המתחיל באות S  ואחריה כל אות חוץ מאותיות ניקוד ! ( a,u,i.e.o ), או לזכר יחיד המתחיל באות Z .

Uno Zio – דוד an uncle.

Uno studente – תלמיד a student

אבל ( שימו לב )

Un secondo – שניה

ולא uno secondo וזאת משום שאחרי האות s מופיעה אות ניקוד ( e ).

Uno sconosciuto  - זר/אלמוני – a stranger

Uno zoccolo – כפכף ( נעל קבקב ) לרגל.

La    il   lo

בשיעור השני למדנו על תווית הידועה  la לנקבה יחידה ו-il לזכר יחיד, ול-l' לפני יחיד או יחידה המתחילה באות ניקוד. צויין שישנה צורה רביעית והיא lo, אותה נלמד כעת :

Lo היא תווית הידועה ( ה' הידיעה ) לזכר יחיד המתחיל באות s ואחריה כל אות חוץ מאותיות הניקוד !

 ( a,u,i.e.o ), או לזכר יחיד המתחיל באות Z .

Lo zio – הדוד  the uncle

Lo studente – התלמיד the student

אבל ( שימו לב, שוב ).

Il secondo ולא lo secondo וזאת  משום שאחרי s מופיעה אות ניקוד ( e ).

Lo sconosciuto – הזר, האלמוני, the stranger

Lo zoccolo  - הכפכף ( נעל הקבקב ).

 

 

IL PLURALE    הרבים

לאחר שלמדנו את ה' הידיעה בצורות היחיד למניהן, נלמד את ה' הידיעה של צורות הרבים.  ביחיד הכרנו 4 צורות la:   לנקבה יחידיה. Il  לזכר יחיד. L' לנקבה ולזכר המתחילים באות ניקוד, ואת lo לזכר המתחיל ב-z או ב-S+impure .

בצורות הרבים יש רק 3 צורות. Le   , I ו-gli.

Le מחליפה את la ואת l'  לנקבה יחידה (בלבד ) המתחילה באות ניקוד.

La donna האישה הופך ל: le donne ( לא לשכוח להפוך את העצם או התואר מיחיד לרבים  !!!).

L'ora - השעה הופך ל : le ore השעות.

L'entrata - הכניסה הופך ל: le entrate הכניסות.

 -La stella הכוכב הופך ל : le stelle הכוכבים .

La finestra - החלון הופו ל : le finestre החלונות וכ'.

I מחליף את il .

 Il libro - הספר הופך ל : I libri

Il bicchiere  -הכוס הופך ל: I bicchieri הכוסות

Il secondo - השניה הופך ל: I secondi השניות

Il verbo  - הפועל הופך ל : I verbi הפעלים.

הצורה השלישית היא gli ( הנהגת כ- lli – הלמד מתגלגלת על הלשון ) היא מחליפה את צורות הזכר ביחיד l' שבאה לפני אות ניקוד ואת הצורה lo לפני z  ולפני s+impure.

L'orologio – השעון הופך ל: gli orologi השעונים

L'uomo – הגבר / האיש הופך ל: gli uomini הגברים

Lo zio  - הדוד הופך ל : gli zii הדודים ( zii היא מילה חריגה, והיא מילת העצם היחידה הנגמרת עם דבל i בסופה ! היה אמור להיכתב zi זיכרו זאת ! ).

Lo studente – הסטודנט / התלמיד הופך להיות ל: gli studenti התלמידים

                                                 ****************

אוצר מילים חדש :

זכר :

Bicchiere - כוס

Giornale – עיתון

Ufficio – משרד

Giorno – יום

Zio  - דוד ( zii דודים )

Zoccolo – קבקב

Signore ( נהגה : סיניורה ) – אדון

Albergo – בית מלון

Povero – עני/ אביון/ מסכן

Esercizio – תרגיל

Mago – מכשף/ מאג/ קוסם

Cane – כלב

Gatto – חתול

Uomini – גברים ( צורת רבים חריגה של uomo גבר/ איש )

Viso – פנים ( מילה נרדפת ל-faccia )

Amico – חבר ( צורת רבים חריגה amici ).

נקבה :

Citta'  - עיר /ערים

Borsa – תיק

Segretaria  - מזכירה ( במישרד )

Sorella – אחות ( משפחה )

Amica – חברה ( amiche  חברות )

Entrata – כניסה

Faccia –פנים

Medicina – תרופה

Via – רחוב ( vie רחובות )

Strada – רחוב גדול/ שדרה

תארים :

Americano – Americana  אמריקאי / אמריקאית

Francese – צרפתי / צרפתיה

Italiano – italiana  - איטלקי / איטלקיה

Spagnolo – spagnola – ספרדי / ספרדיה

Israeliano – israeliana – ישראלי / ישראלית

 

Vecchio- vecchia – זקן / זקנה

Antico – antica  ישן / ישנה ( לחפצים ) או עתיק / עתיקה

Lungo – lunga – אורך / ארוכה

Corte  -קצר/קצרה

Buono –buona – טוב / טובה או טעים /טעימה ( למשל questa pizza è buona  הפיצה הזאת טעימה  this pizza is tasty ) (

Schifo – schifa – מגעיל / מגעילה / או דוחה

Dolce – מתוק / מתוקה

Stanco – stanca – עייף / עייפה

Bravo – brava  - פיקח / פקחית / ערמומי / ערמומית.

Intelligente – חכם / חכמה

Scemo – scema – טיפש / טיפשה

תרגול ( מכל השיעורים ) :

את התשובות לתרגילים תעלו לפורום בהודעה רגילה, כדי לבדוק את מה שכתבתם :

תרגמו מעברית לאיטלקית

1-     הגברים הצרפתים והגברות האיטלקיות

2-     הגלידה הזאת טעימה ומתוקה

3-     זאת מכונית אמריקאית חדשה

4-     זה תיק קטן וחדש

5-     הירח היפה והכוכבים הקטנים

6-     המזכירות הפקחות והילדים החכמים

7-     9 כלבים טפשים ו7 חתולים ערמומיים

8-     8 רחובות ארוכים וישנים

9-     זה בית יפה מאוד וזה משרד מכוער.

10- זו תרופה מגעילה

11- 10 תלמידים גבוהים ו-2 תלמידות נמוכות ( קצרות ).

12 – הוא מורה צרפתי חדש והיא מורה ספרדיה חדשה

13 – היא דוקטור ( דוטורית ) זקנה וחכמה

14 – הגברים היפים והנשים היפות

15- חלון אחד קטן וכניסה אחת גדולה

16 – הדודים והדודות

17 – החברים והחברות

18 – היא דודה טובה

19 – 3 אחיות ו2 חברות יפות

20 – מזכירה ישראלית ומשרד צרפתי

בהצלחה !

( אם נמצאו טעויות אנא ציינו...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blogTV Live
Copyright©1996-2014, תפוז אנשים בע"מ